MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

PROFIL

História spoločnosti

Spoločnosť KOBA STEEL s.r.o. vznikla v roku 2008 a za desať rokov svojej existencie sa vypracovala medzi popredné strojárenské spoločnosti v regióne Košíc a východného Slovenska.

Ťažiskom činnosti firmy je zákazková výroba náhradných dielov a technológii z kovových materiálov pre rôzne odvetvia priemyslu. Zvyšovanie konkurencie schopnosti našich výrobkov dosahujeme dvoma strategickými spôsobmi.

Prvý je nákup nových technologických zariadení prispievajúcich ku zvyšovaniu produktivity práce a kvality výsledných produktov.

Druhým, rovnako dôležitým spôsobom je vzdelávanie a motivácia zamestnancov a vytváranie nových pracovných miest, ktoré sú účelovo viazané na nákup nových „inovatívnych“ technológií, chýbajúcich alebo len málo zastúpených vo východoslovenskom regióne.

Táto cesta je podporená získanými certifikáciami, ktoré sú zárukou kvalitnej výroby strojárskych produktov.

Poslanie spoločnosti

Organizácia plánuje v blízkej budúcnosti zvyšovať konkurencieschopnosť svojich výrobkov dvoma strategickými spôsobmi. Prvý spôsob je nákup nových technologických zariadení prispievajúcich ku zvyšovaniu produktivity práce a kvality výsledných produktov. Druhým, rovnako dôležitým spôsobom je vzdelávanie a motivácia novovytvorených pracovných miest, ktoré sú účelovo viazané na nákup inovatívnych technológií, chýbajúcich alebo len málo zastúpených vo východoslovenskom regióne.

Touto cestou sa spoločnosť plánuje dostať do povedomia ako organizácia s kvalitnou výrobou strojárskych produktov, ktorá je založená na moderných technologických postupoch a na vyškolených odborných pracovníkoch.