MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

ZVÁRANÉ KONŠTRUKCIE | Oceľové konštrukcie

- Dodávka a montáž kompletnej oceľovej konštrukcie výrobnej haly
- Výplň otvorov prostredníctvom bránových systémov
- Oplotenia objektu
- Oceľové schodištia, rampy, zábradlia

ZVÁRANÉ KONŠTRUKCIE / Oceľové konštrukcie
ZVÁRANÉ KONŠTRUKCIE / Oceľové konštrukcie
ZVÁRANÉ KONŠTRUKCIE / Oceľové konštrukcie
ZVÁRANÉ KONŠTRUKCIE / Oceľové konštrukcie