MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

KOVOOBRÁBANIE | Strojový park

1. Sústruh SA 55/300 CNC
2. Horizontálna vyvrtávačka WH80
3. Sústruh SU 80
4. Brúska
5. Brúska 3E 642
6. Brúska na nože B8T
7. Brúska na nože
8. Brúska na frézy
9. Brúska na guľato 2UD
10. Frézka FGU 32
11. Horizontálna vyvrtávačka WH 90B
12. Obrážačka 7A 420
13. Sústruh SN 50
14. Pásová píla Bomar 230