KOVOOBRÁBANIE | Strojový park

1. Horizontálna vyvrtávačka WFT 13 R CNC
2. Horizontálna vyvrtávačka WFT 13 CNC
3. Sústruh SA 55/300 CNC
4. Horizontálna vyvrtávačka WH80
5. Sústruh SU 80
6. Brúska
7. Brúska 3E 642
8. Brúska na nože B8T
9. Brúska na nože
10. Brúska na frézy
11. Brúska na guľato 2UD
12. Frézka FGU 32
13. Horizontálna vyvrtávačka WH 90B
14. Obrážačka 7A 420
15. Sústruh SN 50
16. Pásová píla Bomar 230