MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

KOVOOBRÁBANIE | Renovácie dopravných valcov

- Maximálny priemer obrábania 900 mm, maximálna dĺžka 3500 mm a maximálna hmotnosť bremena 3500 kg
- Naváranie valcov špeciálnymi tvrdonávarmi podľa požiadavky
- Konečná úprava valcov sústružením a brúsením

KOVOOBRÁBANIE / Renovácie dopravných valcov
KOVOOBRÁBANIE / Renovácie dopravných valcov
KOVOOBRÁBANIE / Renovácie dopravných valcov
KOVOOBRÁBANIE / Renovácie dopravných valcov
KOVOOBRÁBANIE / Renovácie dopravných valcov
KOVOOBRÁBANIE / Renovácie dopravných valcov