MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

KONTAJNERY | Kontajner pre hákový nakladač, vysoký, uzavretý

- Kontajner s výklopnými krytom
- Vyrobený podľa DIN 30 722
- Povrch upravený lakovaním podľa požiadavky odberateľa
- Dvojnásobné zabezpečenie otvorenia dverí štvorbodovým uzamykaním
- Určený na zber, separovanie, zvoz komunálneho a priemyselného odpadu
- Objem od 20 m3 do 40 m3

KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, vysoký, uzavretý
KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, vysoký, uzavretý
KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, vysoký, uzavretý