MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

KONTAJNERY | Kontajner pre ramenový nakladač, otvorený

- Hrúbka dna a stien 3 mm
- Možnosť voľby hrúbky dna
- bustná konštrukcia vo vnútri vystužená L-profilmi
- Povrch upravený lakovaním podľa požiadavky odberateľa
- Možnosť úpravy pre stohovanie
- Univerzálne použiteľný na šrot komunálny a stavebný odpad

KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, otvorený