MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

KONTAJNERY | Kontajner pre ramenový nakladač, uzavretý

- Kontajner s dvoma výklopnými krytmi
- Tesnosť proti dažďovej vode
- Hrúbka dna a stien 3 mm
- Možnosť voľby hrúbky dna
- Robustná konštrukcia vo vnútri vystužená L-profilmi
- Povrch upravený lakovaním podľa požiadavky odberateľa

KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, uzavretý
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, uzavretý
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, uzavretý
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, uzavretý
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, uzavretý
KONTAJNERY / Kontajner pre ramenový nakladač, uzavretý