MAKSD

zmluvný partner pre inžinierske činnosti

KONTAJNERY | Kontajner pre hákový nakladač, nízky, otvorený

- Vyrobený podľa DIN 30 722
- Povrch upravený lakovaním podľa požiadavky odberateľa
- Dvojnásobné zabezpečenie otvorenia dverí štvorbodovým uzamykaním
- Určený na zber, separovanie, zvoz komunálneho a priemyselného odpadu
- Objem od 9 m3 do 20 m3

KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, nízky, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, nízky, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, nízky, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, nízky, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, nízky, otvorený
KONTAJNERY / Kontajner pre hákový nakladač, nízky, otvorený